۸:۵۶:۲۸ - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایران
تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایران نیک نفت به نقل از ایرنا:   تصاویر زیبایی از مناظر پاییزی گچساران بام نفت ایران

تصاویر برگ ریزان پاییز در گچساران بام نفت ایراننیک نفت به نقل از ایرنا:   تصاویر زیبایی از مناظر پاییزی گچساران بام نفت ایران

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news