۹:۳۲:۲۳ - جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید عبدالله موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.   نیک نفت به نقل از شرکت ملی نفت ایران:  با صدور حکمی از سوی مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید عبدالله موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران […]

با صدور حکمی از سوی مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید عبدالله موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد. 

نیک نفت به نقل از شرکت ملی نفت ایران:  با صدور حکمی از سوی مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید عبدالله موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.

در متن حکم کرباسیان خطاب به موسوی آمده است: «با عنایت به توانمندی ها و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران” منصوب می شوید.

موارد ذیل از جمله مهمترین وظایف جنابعالی می باشد:

۱- برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور افزایش راندمان حفاری و کاهش زمان های انتظار

۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد

۳- بهره گیری از مدیران و متخصصان جوان در جهت ارتقاء شاخص های عملکردی شرکت

۴- اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم به منظور ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی تعاملات مالی در تمامی فعالیت های شرکت

۵- تعامل هر چه بیشتر با شرکت های تولیدی/توسعه ای تابعه شرکت ملی نفت ایران به منظور بهبود اجرای پروژه های حفاری

۶- بکارگیری روش های نوین مدیریت جهت بهبود فرآیندها، چابک سازی شرکت و کاهش قیمت تمام شده پروژه ها

۷- بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده سازی مبانی حاکمیت شرکتی در جهت تدوین و تبیین راهبردهای مدیریتی در شرکت

۸- استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و به خصوص دانشگاه ها در راستای بکارگیری روش های نوین حفاری

۹- حمایت از ساخت داخل و ارتقای هرچه بیشتر بومی سازی در صنعت حفاری کشور

۱۰- ضرورت توجه به حوزه HSE در راستای دستورالعمل های مدون و الزامات پدافند غیرعامل به ویژه ارتقای هر چه بیشتر ضریب ایمنی دستگاههای حفاری با مد نظر قراردادن استانداردهای جهانی مربوطه

۱۱- تدوین و پیشنهاد راهبردهای مورد نیاز در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی در انجام وظایف محوله موفقیت مسألت می نمایم.»

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news