۲۱:۲۷:۱۰ - پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت منصوب شد.
وزیر نفت در حکمی، فرزین مینو را به عنوان معاون خود در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد.  نیک نفت به نقل از شانا:   وزیر نفت در حکمی، فرزین مینو را به عنوان معاون خود در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد.  متن حکم بیژن زنگنه خطاب به فرزین مینو به شرح زیر […]

وزیر نفت در حکمی، فرزین مینو را به عنوان معاون خود در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد. نیک نفت به نقل از شانا:   وزیر نفت در حکمی، فرزین مینو را به عنوان معاون خود در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب کرد.

 متن حکم بیژن زنگنه خطاب به فرزین مینو به شرح زیر است:

«با عنایت به تعهد، خدمات و تجارب جنابعالی، با استعانت از خداوند دانای توانا، به موجب این حکم به عنوان معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب میشوید. امید است با بهرهگیری از تمام ظرفیت خود و همکاران محترم آن معاونت برای تحقق وظایف محوله گامهای موثری بردارید.

انتظار میرود که در دوره تصدی جنابعالی، در خصوص بهبود وضع نیروی انسانی صنعت نفت، تبیین عملی شایستهسالاری در انتصابات از طریق استقرار نظامهای مرتبط، جذب نیروهای برگزیده متناسب با نیازهای صنعت، اصلاح ساختار سازمانی، نظام جبران خدمات، زیرساختهای مقرراتی مرتبط مبتنی بر راهبردهای کاهش تصدی دولت، بهروزرسانی سامانه جامع نیروی انسانی و ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان صنعت نفت، قدمهای جدی همراه با نوآوری برداشته شود.

از خداوند قادر متعال، توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله خواستارم».

فرزین مینو، فارغ‌التحصیل مقطع دکترای آینده‌پژوهی و برنامهریزی استراتژیک است. در سوابق و فعالیتهای اجرایی وی میتوان به تحلیلگر سیستمها – واحد مهندسی ساختار و بهرهوری شرکت ملی نفت ایران، رئیس نظامهای بهبود و بهرهوری شرکت نفت فلات قاره ایران، مشاور معاون وزیر در توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهادکشاورزی، رئیس روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت نفت فلات قاره ایران، مشاور معاون سرمایههای انسانی معاونت سرمایههای انسانی ریاست جمهوری، مشاور معاون وزیر معاونت تامین منابع وزارت بهداشت، مجری طرح سامانه برنامهریزی منابع انسانیERP شرکت ملی نفت ایران و مجری طرح بازآرایی ساختار سازمانی، بازطراحی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت اشاره کرد.

وی اردیبهشت ماه امسال نیز با حکم وزیر نفت به‌عنوان مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت منصوب شده بود.

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news