۹:۵۲:۵۵ - جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد.
با حکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد. نیک نفت به نقل از مناطق نفتخیز جنوب:    با حکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد. […]

با حکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد.نیک نفت به نقل از مناطق نفتخیز جنوب:    با حکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد.

مهندس احمد محمدی در این حکم از زحمات و تلاش‌های مهندس جهانگیر پورهنگ در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کرد.

مهندس محمدی همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات رضا عباسی در مدت تصدی سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون تشکر نمود.

مهندس کاویان دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک است و از سال ۱۳۷۳ تا کنون در مارون فعالیت دارد. آخرین مسئولیت کاویان در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، رئیس مهندسی تولید است.

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news