بایگانی‌های تغییر سرود ملی ایران - نیک نفت
  • سرود ملی ایران نیاز به تغییر دارد!
  •  علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در مراسم رونمایی از مجموعه آثار مرحوم حمید سبزواری در حوزه هنری در سخنانی عنوان کرد:  سرود جمهوری اسلامی سرودی زیبا و خوب است اما ملتی که این حماسه ها را آفریده باید در سرودش حماسه بسیار پررنگ تر باشد.
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news